INAUGURACJA

WARSZAWA

25 kwietnia o godz. 19.30
Faktyczny Domu Kultury przy ul. Gałczyńskiego 12